Dlaczego tak ważne są przeglądy systemów rynnowych?

przegląd rynien

Systematyczne sprawdzanie stanu całego systemu rynnowego jest bardzo ważne, gdyż jego elementy odpowiadają za skuteczne odprowadzanie wody opadowej z dachu. Gdy system rynnowy jest sprawny, woda nie ścieka po elewacji, tylko płynie swobodnie w rurach.

Dlaczego system rynnowy musi być sprawny?

Cały system rynnowy powinien być sprawdzany przed i po zimie, jak również po gradobiciu, bardzo dużych opadach, czy silnych wiatrach. Po takich zdarzeniach może dojść do uszkodzeń, które należy jak najszybciej naprawić. Rury i rynny trzeba także sprawdzać pod kątem zużycia, wszystkie elementy koniecznie muszą być naprawione, a jeżeli naprawa nie jest już możliwa lub nieopłacalna należy je wymienić na nowe. Usługę taką możemy zamówić w firmie Dach-Dek, a dobrze zaprojektowane i wykonane rynny będą prawidłowo odprowadzać wodę. Jeżeli rynny są uszkodzone, woda wydostanie się z rur i będzie płynęła po murze, co spowoduje powstanie idealnych warunków dla rozwoju pleśni i grzybów. Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna dla zdrowia, ponadto wilgoć jest niekorzystna dla budynku i może osłabić jego konstrukcję.

Kiedy należy dokonywać napraw lub wymiany rynien?

Sprawny system rynnowy wpływa na stan techniczny obiektu i dlatego istotną sprawą są jego systematyczne przeglądy i naprawy. Niezależnie od materiału, z którego został wykonany, podlega zniszczeniom z powodu starości. Rynny są narażone na działanie czynników atmosferycznych, deszczówka spływa w nich razem z różnymi zanieczyszczeniami. Na dachu gromadzą się liście, piasek, kawałki szyszek czy gałęzi, które razem z wodą dostają się do rur. Jeśli rury nie są regularnie czyszczone, może dojść do zatkania, co spowoduje rozsadzanie elementów i może doprowadzić do powstawania nieszczelności. Przy silniejszych wiatrach lub przy niewłaściwie prowadzonej konserwacji może także dość do zarysowań, które ostatecznie doprowadzą do powstania rdzy. Czasem okazuje się, że konieczna jest wymiana rynien na nowe, ponieważ stan obecnych nie gwarantuje już właściwego funkcjonowania.

Dlaczego tak ważne są przeglądy systemów rynnowych?