Jak często należy przeprowadzać konserwację dachu?

konserwacja dachu

Posiadając dom, należałoby stworzyć kalendarz przeglądów różnych jego części. Inaczej nie będziemy w stanie kontrolować tych procesów. Przegląd komina, pieca gazowego, dachu, elektryki. Pytamy, czy przeglądy są potrzebne i jak często należy je robić. Czy np. dach i jego pokrycie należy czyścić i w jaki sposób powinno się je konserwować. Przeglądy kontrolne spełniają taką samą rolę jak wizyta u lekarza. Łatwiej i taniej jest zapobiegać awariom, niż naprawić ich skutki.

Częstotliwość konserwacji dachu

Standardowe kontrole, czyli obejrzenie dach i jego pokrycia wykonuje się przynajmniej raz w roku. Kontrole dokładniejsze należy przeprowadzać co pięć lat. Wykonuje się je niezależnie od rodzaju pokrycia, a także obowiązkowo przez cały okres gwarancji danego materiału. Przy szczególnej kontroli sprawdza się stan pokrycia dachowego, powłoki izolacyjnej, koloru. Należy zwrócić uwagę na stan krawędzi dachu, koszy i systemu rynnowego. Zwracamy uwagę, czy nie pojawiła się rdza, pęknięcia czy przebarwienia.

Konserwacja, a rodzaje pokrycia

Kiedy nasz dach jest pokryty dachówką, sprawdzamy czy nie wystąpiły ukruszenia, pęknięcia lub odłamki. Wadliwe dachówki wymieniamy na nowe. Czasami na dachówkach pojawiają się zakwity pleśni lub mchu. W przypadku blachy ocynkowanej niemalowanej może pojawiać się rdza, a pokrycie traci szczelność i wygląd. Przy blasze malowanej zwracamy uwagę na odbarwienia, farbę odpadająca miejscowo czy pojawiające się pęcherze. Posiadając dach z papy sprawdzamy, czy materiał nie stracił swoich właściwości izolacyjnych. Osobnym rozdziałem jest kontrola koszy, kalenic, lukarn, kominów. W rzeczywistości wygląda to tak, że opady deszczu samoczynnie oczyszczają powierzchnię pokrycia dachowego, jednakże nie można opierać się tylko na naturze.

Jak często należy przeprowadzać konserwację dachu?